Tlf. 2244 2705

 

 

                                        

Karate »
                                        Shotokan Karate-Do

Karatetræning kan inddeles i 3 grupper:

Karatetræning kan inddeles i 3 grundelementer:
 

KIHON:

Bacisteknkkerne i parader, stød, slag og spark er både begyndelsen i Karate og det ultimative mål.
Selvom det måske kun er et spørgsmål om få år for at lære dem, vil total beherskelse måske aldrig komme, selv efter livslang træning. Man skal træne jævnligt, med maximum koncentration og bestræbe sig på, at udføre teknikken korrekt hver gang.

Kihon er indlæring af grundteknikker, og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk, det vil sige, præcision, kraftkoncentration og reflekser. Kihon er en enkel, men vigtig træningsform, som udgør den væsentligste del af træningen. Efter indlæring af enkeltteknikker er næste skridt ido kihon (basicteknik under bevægelse) hvor forskellige basicteknikker kombineres med bevægelse i forskellige stillinger. Her trænes elementer som timing, balance, koordination og konsentration. Målet med ido Kihon er at kunne udføre de samme teknikker på den samme præcise og stærke måde som under stående basisteknik.

 

KATA:

Træning af Kata er en meget vigtig del af Karate. Kata er en serie af teknikker, der udføres i enbestemt rækkefølge.
Katatræning er kamp mod flere usynlige modstandere. Hver Kata indeholder helt bestemteteknikker, som stiller stor krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration.
De første Kata'er er relativ korte og simple. Senere bliver de længere og mere avancerede. Kata er den ælste form for karatetræning.


De 26 standart Shotokan Kata:
Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekke Shodan, Bassai-dai, Jion, Enpi, Kanku-dai, Hangetsu, Jitte, Gankaku, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai-sho, Kanku-sho, Chinte, Sochin, Nijushiho, Jiin, Meikyo, Wankan, Unsu, Gojushiho-sho, Gojushiho-dai.

 

KUMITE

Kumite betyder bogstavligt sparring/kamp, og er når to personer træner deres teknikker imod hinanden.
Kumite er evnen til at anvende alt hvad man har trænet i Kihon og alt man har lært i Kata imod en modstander.
Måden man træner Kumite er igennem et sæt angrebs og forsvars rutiner . Selvom der er et element af gentagelser af forsvarsanven-
delser bliver ens færdigheder i at angribe en modstander og forsvar af en modstanders angreb hurtigt udvilet.

Kumite giver mulighed for at "afprøve" ens Karate. Kumite giver dig mulighed for at prøve alle de teknikker du kan mod en lige eller bedre modstander. Når du kæmper i Dojo (trænngssalen) skal målet ikke være at vinde, men af få afprøvet dine teknikker , om dine teknikker virker eller ikke virker for dig.

Der er to typer af Kumite: Yakusoku Kumite og Jiyu Kumite.

Shotokan Karate-Do Kumiteformer:

Gohon Kumite, Sanbon Kumite, Kihon Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite, Okuri Ippon Kumite, Kaeshi Ippon Kumite , Happo Kumite,
Jiyu Kumite.

 

Karatens Historie »

Karatens vej til Japan.
Historien om de asiatiske kampsy-
stemer er uklar. Der er nogle ...
>> mere her<< 

 

Shotokan's historie »

Sensei Gichin Funakoshi rejste i 1922 til Japan, for at give en demo-
stration i Karate ved All Japan At-
hletic Exibition i Tokyo-
>>mere her<<

 

 


Shihan T. Asai 

Sensei Jan Spatzek's største
inspirationskilde gennem mange år

• Velkommen til Sensei Jan Spatzek's website •