Karate

 

rtemagicc janmagnusJan Sensei ser karate som en spændende, lærerig og effektiv form for kampkunst - også for børn. Vi erfarer at børn, selv i en tidlig alder kan få et stort udbytte af karatetræningen. Undervisningen er målrettet    således at træningen og øvelserne tager udgangspunkt i barnets alder og modenhed. Gennem en inspirerende, men også krævende undervisning   udvikles vores elever. Rammerne er præcis de samme som for voksne udøvere, hvor en traditionel praksis, korrekt etikette og en tydelig disciplin   fastholdes. Vi har et særligt gradueringspensum til børn, således at man sikre deres fortsatte udvikling, uden at gå på kompromis med krav og niveau.

Selve træningen er opbygget i tre områder som beskrevet her:

Chiiku er den mentale side, hvor koncentrationen, opfattelsesevnen og selvdisciplinen vokser. Barnet lærer at være fokuseret, beslutsom og at tro på sig selv.  Ved at gå til gradueringer (bælteprøver), fås en god erfaring i at nå sine mål. Det er et vigtigt og sundt element for børnene at opleve anerkendelse gennem beståelse af gradueringer og ved at deltage i stævner, træningslejre m.v.

Taiiku er den fysiske side, hvor kroppens muskler, sener, smidighed, balance, koordination, huritghed og sanserne styrkes. Korrekt åndedræt læres. Alle bevægelser i karate er naturlige for kroppens anatomi. Barnet vil derfor gradvist opbygge en sund krop med styrke, fleksibilitet og god kondition.

Tokuiku er den moralske side, hvor man lærer at respektere andre, være ydmug, hensynsfuld og indgå i et fællesskab med regler og værdier. I Struer Karate Klub er venskab og respekt blandt børnene en vigtig del af fællesskabet.

Udover den daglige træning tilbydes vores børn at deltage i en lang række aktiviteter som træningslejre året rundt og stævner. Der er oprettet en særlig kodomo (børne) afdeling på JKS's Honbu Dojo, for at samle og styrke deres fælles udvikling.

Klubbens erfaring er at vores elever gennem karatetræning får større selvdisciplin og tillid til sig selv. Børnene trives bedre med overskud til at klare tidens krav og udfordringer. I skolen opleves børnene mere koncentreret og læringsparate. Kort sagt giver karatetræning børnene større selvværd, styr på sig selv og overblik! 

 

Kihon

kihon1Kihon (Bacisteknikker)
Bacisteknikkerne i parader, stød, slag og spark er både begyndelsen i Karate og det ultimative mål.Selvom det måske kun er et spørgsmål om få år for at lære dem, vil total behers- kelse måske aldrig komme, selv efter livslang træning. Man skal træne jævnligt, med maximum koncentration og bestræbe sig på, at udføre teknikken korrekt hver gang.Kihon er indlæring af grundteknikker, og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk, det vil sige, præcision, kraftkoncentration og reflekser. Kihon er en enkel, men vigtig træningsform, som udgør den væsentligste del af træningen. Efter indlæring af enkeltteknikker er næste skridt ido kihon (basicteknik under bevægelse) hvor forskellige basicteknikker kombineres med bevægelse i forskellige stillinger. Her trænes elementer som timing, balance, koordination og konsentration. Målet med ido Kihon er at kunne udføre de samme teknikker på den samme præcise og stærke måde som under stående basisteknik.

Kata

kata1Kata (Formøvelser)
Træning af Kata er en meget vigtig del af Karate. Kata er en serie af teknikker, der udføres i enbestemt rækkefølge.Katatræning er kamp mod flere usynlige modstandere. Hver Kata indeholder helt bestemte teknikker, som stiller stor krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration.De første Kata'er er relativ korte og simple. Senere bliver de længere og mere avancerede. Kata er den ælste form for karatetræning.
De 26 standart Shotokan Kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekke Shodan, Bassai-dai, Jion, Enpi, Kanku-dai, Hangetsu, Jitte, Gankaku, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai-sho, Kanku-sho, Chinte, Sochin, Nijushiho, Jiin, Meikyo, Wankan, Unsu, Gojushiho-sho, Gojushiho-dai.

Kumite

jan2Kumite (kamp)
Kumite betyder bogstavligt sparring/kamp, og er når to personer træner deresteknikker imod hinanden.Kumite er evnen til at anvende alt hvad man har trænet i Kihon og alt man har lært i Kata imod en modstander.Måden man træner Kumite er igennem et sæt angrebs og forsvars rutiner . Selvom der er et element af gentagelser af forsvarsanvendelser bliver ens færdigheder i at angribe en modstander og forsvar af en modstanders angreb hurtigt udvilet.Kumite giver mulighed for at "afprøve" ens Karate. Kumite giver dig mulighed for at prøve alle de teknikker du kan mod en lige eller bedre modstander. Når du kæmper i Dojo (trænngssalen) skal målet ikke være at vinde, men af få afprøvet dine teknikker , om dine teknikker virker eller ikke virker for dig.
Shotokan Karate-Do Kumiteformer: Gohon Kumite, Sanbon Kumite, Kihon Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite, Okuri Ippon Kumite, Kaeshi Ippon Kumite , Happo Kumite, Jiyu Kumite.

Børn og Karate

kids
Jan Sensei ser Karate som en spændende, lærerig og effektiv form for kampkunst - også for børn...

jap 5

Kontakt Jan Sensei

Jan Spatzek
Kastanievej 20
DK-7470 Karup
Tlf. : +45 2244 2705
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Issho Benkyo

Issho Benkyu


Sensei jan's ordsprog: Issho Benkyo (Altid elev)

Shihan T. Asai

asai1Shuseki Shihan T. Asai
(07.06 1935 to 15.08 2006)

Sensei Jan's største inspirationskilde gennem mange år.


S5 Box